Zur deutschsprachigen Seite

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Alternatywa 1998 

Europejskie spotkania 

Sie sind auf der polnischsprachigen Seite

Demnächst auch in französischer Sprache

Demnächst auch in englischer Sprache

Für unsere nigerianischen, französischen, belgischen und deutschen Freunde im Niger ....

Begegnungen grenzenlos ...

Demnächst auch in türkischer Sprache

 

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Alternatywa 1998 powstało o w maju 1998 roku. Celem naszego Stowarzyszenia jest pobudzanie europejskiego myślenia jak i wzajemnej tolerancji szczególnie u młodzieży niemieckiej jak i zarówno polskiej.

Cele te powinny być osiągnięte po przez spotkania Polaków i Niemców poparte znajomością; historii, środowiska naturalnego, aktywności sportowo- turystycznych, wspólnym muzykowaniem w imię idei zapobiegania wszelkim formom rasizmu. Stowarzyszenie nasze jest zarejestrowane w sądzie w Gelsenkirchen.

Pierwsze spotkania inicjatorów DPA98 odbyły się już w roku 1998 na Poj. Drawskim. Organizowano wtedy wspólnie jednodniowe spływy rzeką Drawą. W roku 1997 mieszana grupa niemiecko-polska, dzieci i młodzież w wieku od 4-rech do 16-tu lat wraz z dwoma opiekunami wyruszyła po raz pierwszy Drawą na jedno tygodniowy słpyw kajakowy. Spływ ten okazał się pod względem doświadczeń nieoceniony, szczególnie w sensie zbliżenia obu narodów.

Do aktywności Stowarzyszenia należy również organizacja obozów wędrownych oraz wyprawy samochodami terenowymi, jak i również wymiana młodzieży oraz próby wspierania gospodarczej aktywności regionu Poj. Drawskiego. Mottem tej inicjatywy jest przede wszystkim poprawa stosunków niemiecko-polskich w interesie wspólnej Europy. Po przez bezpośrednie spotkania młodej generacji obu narodów widzimy szansę unormowania stosunku do bardzo trudnej i emocjonalnej przeszłości obu sąsiadujących państw.

Obecnie Stowarzyszenie DPA98 pracuje intensywnie nad stworzeniem koncepcji pogodzenia rozwoju turystyki z ekologią na terenach położonych nad rzeką Drawą.

Szczególnie rzucający się w oczy problem dotyczy wywozu śmieci "po turystach" na Poj. Drawskim. Stowarzyszenie nasze sfinansowało w roku 1999 po przez gminę Zlocieniec wywóz śmieci w 4-rech miejscach nad rzeką Drawą. Pomysłem godnym dyskusji jest z pewnością rozszerzenie terenu Drawienskiego Parku Narodowego.

W roku 2000 planuje DPA98 turniej koszykówki w Gladbeck/Westf. Oraz spotkanie z polskimi muzykami Jazz-owymi z Wrocławia.

Oprócz tego nadal wysyłamy dary do Domu Dziecka w Bardzie śląskim w postaci ubrań, zabawek, oraz pomocy w formie leków do szpitali we Wrocławiu i Drawsku Pomorskim.       back

*

Wodniactwo

Samochody terenowe

Rajdy piesze/Jeżdziectwo

Informacje o DPA 98

Spływy kajakowe

Przygoda

Sudety

Zdjecia (CD)

Zdjecia Drawa 97/98/00/01/03

Laziki

Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie

Statut Stowarzyszenia

Zdjecia Pilawa 99/02

Zdjecia Offroad 1

 Herbststimmungen 

Napisz do nas

Zdjecia Rega 2001

Zdjecia Offroad 2

  

Program 2001

Program 2002

Prasa

Kultura/Muzyka/Historia

Projekty

Aktualności

Publikatory

Wal Pomorski

Zbiorki   charytatywne

O.K.E.J.

Lato (R. Hebrgge)

Muzyka

Turniej koszykowki 2000

Jazz goes West

Buersche Zeitung

Breslau/Wrocław

Info: Robert Jungk/Nagroda Roberta Jungka

Mazury – Andreas Kossert (D

Sprachlose Kommunikation

Gdansk

Stifungsveranstaltung im Schloss Horst 2003

Recenzja – Klaus Bednarz (D)


cMMdesign.gif (78515 Byte)


Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Alternatywa | napisz do nas | c/o, Ingo Wrobinger | designed by cMMdesign | Impressum | Ostatni Update: 03.11.05